Garantia Juvenil

 

Què és la Garantia Juvenil?

És una iniciativa europea per a reduir l’atur juvenil i promoure l’ocupacií de qualitat. Les persones destinatàries del programa són jovrs d’entre 16 i 29 anys, que no estan treballant ni estudiant.

Requisits d’accés:

 • Tenir nacionalitat espanyola o ser ciutadà de la Unió o dels Estats que formen part de l’Acord sobre l’espai Econòmic Europeu o Suïssa que es trobin a Espanya en exercici de la lliure circulació i residència. També podran inscriure-s’hi els estrangers titulars d’una autorització per a residir en territori espanyol que habiliti per a treballar.
 • Estar empadronat a qualsevol municipi de Catalunya.
 • Tenir més de 16 anys i menys de 30 anys en el moment de sol·licitar la inscripció en el Fitxer del Sistema Nacional de Garantia Juvenil.
 • No haver treballat en el dia natural anterior a la data de presentació de la sol·licitud.
 • No haver rebut accions educatives en el dia natural anterior a la data de presentació de la sol·licitud.
 • No haver rebut accions formatives en el dia natural anterior a la data de presentació de la sol·licitud.
 • Presentar una declaració expressa de tenir interès en participar en el Sistema Nacional de Garantia Juvenil, adquirint un compromís de participació activa en les actuacions que es desenvolupin en el marc de la Garantia Juvenil.

El o la jove que formi part del Programa tindrà l’acompanyament i suport d’un tècnic d’ocupació per identificar la seva situacióocupacional, i així establir conjuntament un projecte professinal.

S’ofereix al jove diferents accions i recursos:

 • Assesorament personalitzat
 • Orientacióen la recerca de feina
 • Formació professionalitzadora
 • Idiomes i TIC
 • Pràctiques laborals
 • Ofertes de feina
 • Suport a l’emprenedoria

Procés inscripció AQUÍ

Per a més informació entreu a la pàgina web de Garantia Juvenil, poseu-vos en contacte amb ortizvm@santfeliu.cat o per telèfon 93 666 45 03 o Whatsapp 629 253 296

Horari: dilluns, dimecres i divendres de 9 a 14h. Dimarts i dijous de 14 a 21h

Punt Jove C/Pi i Margall,

g-juvenilsoc.PNG