Noves convocatòries per a sol·licitar Beques per al curs 2017 – 2018

A partir del passat dijous 11 d’agost podrem sol·licitar les noves beques del MEC per al curs 2017/2018.

El termini de presentació de sol·licituds s’estén fins al 3 d’octubreper a alumnes no universitaris (sol·licitud no universitaris), i fins al 17 d’octubre, per a alumnes universitaris(sol·licitud universitaris).

Si vas a sol·licitar beca per primera vegada, és necessari estar donat d’alta a la Seu Electrònica del Ministeri d’Educació, Cultura i Esport. Si ja estàs registrat a la Seu, ara és el moment de revisar les teves dades, ja sigui per esmenar algun error o deficiència, o simplement per fer alguna modificació dels mateixos.

Aquest any hi han novetats:

1. Els estudis semipresenciales tenen dret a la mateixa beca que els presencials

Fins ara, els estudiants que cursaven els seus estudis en modalitat “semipresencial” no podien optar a totes les quanties de la beca. A partir d’ara, tant els estudiants universitaris com els no universitaris amb matrícules semipresenciales podran obtenir les mateixes modalitats i quanties de beca que els estudiants que cursin en modalitat presencial. Només els que facin estudis “íntegrament no presencials” tindran limitada la quantia de la beca.

2. Batxillerat nocturn (art. 32 de la convocatòria)

Fins ara, la convocatòria no distingia entre aquells alumnes que feien el batxillerat nocturn en dos o més cursos. A partir ara, els que facin el batxillerat nocturn en 2 anys tindran dret a la mateixa beca que els matriculats en batxillerat diürn. Els que ho facin en 3 o més cursos tindran la quantia de la beca limitada a la beca bàsica (200 euros) i a la variable mínima (60 euros).

3. Estudiants de 1r de Cicles Formatius de Grau Superior (art. 31 de la convocatoria)

Per a obtenir beca, els sol·licitants de primer curs d’un Cicle Formatiu de Grau Superior hauran d’acreditar haver obtingut 5,50 punts en segon curs de Batxillerat, prova o curs d’accés respectivament. Ara bé, si accedeixen directament des d’un grau mitjà, se’ls tindrà en compte “la qualificació final del cicle formatiu de grau mitjà” que doni accés al cicle formatiu de grau superior (NO solament la nota de 2º de grau mitjà)

4. Nota d’accés a la universitat (art. 22.1 de la convocatòria)

Es recull la substitució de l’esment de l’antiga Prova d’Accés a la Universitat per l’actual Avaluació de Batxillerat per a l’Accés a la Universitat, sense cap canvi respecte dels requisits acadèmics per a l’obtenció de beca en primer curs de Grau, el règim del qual en el curs 2017-2018 (igual que en els anys anteriors) és el següent:

Per a l’obtenció de la beca completa, la nota exigida serà un 6,50.
Per a l’obtenció de la beca únicament de matrícula, la nota exigida serà un 5,50.

5. Els qui matriculin en el mateix curs acadèmic de crèdits conduents a una titulació oficial de Grau i, a continuació, de crèdits conduents a una titulació oficial de Màster (art. 21.9 de la convocatòria)

En aquest supòsit podran obtenir la beca de matrícula per als crèdits corresponents a la titulació de màster, a més de les quanties que els corresponguin corresponents a la titulació de Grau.

6. Dobles titulacions (art. 25.1 de la convocatòria)

Com en altres cursos, es considerarà matrícula completa, la que comprengui, com a mínim, tots els crèdits que integrin el curs complet d’aquesta doble titulació conforme al pla d’estudis establert. Però s’afegeix que … “en el cas que l’estudiant estigui matriculat de crèdits que corresponguin a diferent curs, es considerarà curs complet el nombre de crèdits que resulti de dividir el total dels quals integren el pla d’estudis entre el nombre d’anys que ho componen.”

La resta de requisits continuen igual que en el curs passat.

 

FONT

Ja pots inscriure’t a Art Jove 2017

foto de Art Jove.L’Agència Catalana de la Joventut de la Generalitat de Catalunya presenta les convocatòries Art Jove per desenvolupar projectes en el marc de la Sala d’Art Jove al llarg de l’any 2017. Dins del programa Art Jove pots participar als:

 • PREMIS ART JOVE PER A LA PRODUCCIÓ: Amb diferents categories com Creació, Investigació, Edició, Intervenció en relació amb la natura i el paisatge i Intervenció en l’àmbit museístic i patrimonial.
 • BEQUES ART JOVE PER A LA MEDIACIÓ: En les categories de Mediació en residència i Educació.
 • BEQUES ART JOVE D’INTERCANVI INTERNACIONAL

El termini per a la presentació de propostes és el dilluns 20 de febrer a les 14h. El dimarts 31 de gener de 10 a 14 h es farà una sessió informativa sobre Art Jove.

Pots consultar aquí les bases de les diferentes convocatòries.

Ampliat el termini per participar al programa “accelera el creixement”

Logo-PIMEC.Pimec i la Diputació de Barcelona, amb el suport de diferents ens locals com Grameimpuls, reediten un any més el programa “ACCELERA EL CREIXEMENT” per formar persones emprenedores amb ganes de créixer. Ara s’amplia el termini per presentar candidatures fins al 15 de juny (inclòs).

Es tracta d’un programa anual pe
r a empreses de la demarcació de Barcelona que estiguin en funcionament (han de portar com a mínim 5 anys d’activitat) i tinguin una estructura mínima de 3 treballadors. Altre requisit imprescindible, aquest menys formal, és una clara vocació per millorar, créixer i, fins a cert punt, internacionalitzar-se en els casos que sigui possible.

La participació en el programa tindrà un cost per a l’empresa de 500€ (+IVA) i el cost restant que suposa la participació al programa (4.707 €), seran aportats pels impulsors del mateix (Diputació de Barcelona i Pimec). De totes les empreses que es presentin candidates només en podran formar part 50,  aquelles que a la fase de selecció siguin capaces de demostrar que tenen un elevat potencial de creixement i vocació per invertir en estratègies de millora empresarial.

El programa tindrà una durada de 10 mesos i més de 60 hores de suport per a l’empresa. Dintre d’aquest període els participants rebran formació col·lectiva presencial de molt elevada qualitat i consultoria individualitzada per tal de poder dissenyar un pla de creixement altament adaptat a l’empresa concreta.

Per a més informació es pot visualitzar aquest enllaç que permet informar-se per tenir una visió general del que es pot esperar del programa, o bé escriure o contactar amb el Servei de Foment Empresarial de Grameimpuls (tel. 93 466 52 24 / e-mail).

Font: Grameimpuls

El Govern convoca 10 beques Fulbright per màsters en Arts, Humanitats i Ciències Socials a EUA

1758388-Becas_MECD-Fulbright_2014_Version2El Ministeri d’Educació, Cultura i Esport ha convocat 10 beques per a la realització de màsters en les branques de coneixement d’Arts, Humanitats i Ciències Socials en universitats d’Estats Units durant el curs 2016-2017, en el marc del programa MCDE-Fulbright.

Les beques inclouen:

 • Dotació mensual de 1.800 euros.
 • Una quantitat en concepte de matrícula o taxes acadèmiques per import màxim de 15.000 euros, que s’abona directament a la universitat de destinació.
 • 1.500 euros per a despeses de viatge d’anada i tornada.
 • Assegurança d’accidents corporals i d’assistència sanitària.
 • La durada de les beques serà de dotze mesos, prorrogable per altres dotze més com a màxim.

Continua llegint

Ofertes d’última hora en mobilitat internacional

Ofertes d’última hora en mobilitat internacional
Estudiar, optar a beques, fer pràctiques remunerades o fer un intercanvi per Europa són experiències que poden impulsar la teva carrera professional i, a més, et poden fer créixer com a persona. Potser alguna vegada ho has volgut fer però els terminis han passat i ni te n’has adonat. Per evitar que et torni a passar, Last Minute Offers d’Eurodesk posa al teu abast experiències de mobilitat que tenen un termini de tancament proper o imminent, són les ofertes de mobilitat internacional “d’última hora”.

Coneixes el programa Parla3?

FlyersParla3_okB-1024x486La Generalitat de Catalunya us ajuda a obtenir el nivell d’una tercera llengua a la universitat amb el programa PARLA3 que ofereix ajuts per assolir el nivell B2 d’anglès, francès, alemany o italià. Conèixer idiomes incrementarà les vostres opcions de trobar feina.

El programa PARLA3 de terceres llengües inclou tres tipus d’ajuts que hauràs de sol·licitar a través de l’Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR).

 • Beca per a la prova CLUC amb un nivell B2
 • Beca pels nivells B1, B2.1 i B2.2.
 • Beca pels nivells A2, B1, B2.1 i B2.2

Tens tota la informació de les beques i com aplicar aquí.